Ledigheter

Ledighet för elev:
Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. Vi vill därför rikta en vädjan till Dig/Er som föräldrar att planera för att semester och annan ledighet om möjligt infaller på elevernas lov.
Möjlighet till extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om särskilda skäl finns, men ges restriktivt. Semesterresa anses i regel inte som skäl för ledighet.

Ledighetsansökningar skall lämnas in i god tid. Förutsättningen för att få ledigheten beviljad är att eleven sköter sitt skolarbete efter bästa förmåga, och att ledigheten inte bedöms försvåra elevens möjlighet att nå målen.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.
Vi uppmanar också er föräldrar att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

Ledighetsansökan finns under Blanketter

23 januari 2017