Gymnasieval 2018


Dags att söka till gymnasiet?

Du hittar information om alla utbildningar och hur du gör för att söka på www.uppsala.se/gymnasieantagning

Du kan söka till gymnasiet mellan 22 januari och 15 februari 2018.

Du hittar även informatione under länken SYV under Verksamheter.

18 januari 2018