Jubileum 40 år!

I år fyller Ärentunskolan 40 år!  1977-2017

Fredag 1 dec. är det Tema 70-tal! Kom utklädd och fira skolans 40 år

Detta händer också under dagen :

B i l d u t s t ä l l n i n g
F r å g e s p o r t m e d p r i s e r
J u b i l e u m s f i k a
L ä r a r n a n u o c h d å - f o t o t ä v l i n g
U n d e r h å l l n i n g a v l ä r a r b a n d e t
Ö v e r r a s k n i n g a r . .

23 november 2017